Kredyty hipoteczne.

Jednym z bardziej popularnych kredytów bankowych jest kredyt hipoteczny. Jest on kredytem długoterminowym jaki zalicza się do kredytów bankowych. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka. Ustanawia się ja na rzecz banku jaki udziela kredytu na podstawie wykorzystania prawa wieczystego lub prawa własności. Prawo to wpisane jest w księgę wieczystą nieruchomości jaka położona jest na terenie Polski. Kredyty hipoteczne przeważnie udzielane są na kupno konkretnej nieruchomości, albo na jakąś inwestycję budowlaną. W przypadku inwestycji budowlanej kredyt nazywa się kredytem budowlano- hipotecznym.

Zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Jak sama nazwa nam na to wskazuje zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. Jest to jednak nie jedyne zabezpieczenie tego typu kredytów. Kredytobiorca w momencie przyjmowania kredytu poręcza całym swoim majątkiem, że ten kredyt spłaci. Ręczy zarówno majątkiem jaki posiada w momencie zawarcia umowy kredytowej jak i majątkiem jaki będzie miał w przyszłości. Górną granicą roszczeń jakie ma bank wobec kredytobiorcy jest wielkość hipoteki. Jeżeli chodzi o kredyty, które są waloryzowane kursem waluty górna granica hipoteki może ulegać zmianom. Do czasu ustanowienia hipoteki wyznacza się inne formy zabezpieczenia. Najczęściej jest nimi ubezpieczenie kredytu, weksel, poręczenie, czy też zablokowanie środków na rachunkach. Zabezpieczeniem może być również poręczenia dodatkowej osoby, która posiada zdolność kredytową.

Koszta kredytu hipotecznego.

Z kredytem hipotecznym związanych jest kilka kosztów. Należy do nich między innymi prowizja bankowa. Jest ona naliczana przez bank i w zależności od rodzaju banku jej suma może być inna. Z kredytem wiąże się jeszcze koszt związany z ustanowieniem hipoteki. Trzeba zapłacić za wpis w księdze wieczystej jaka prowadzona jest przez sąd. Dodatkowo doliczane są koszta notarialne i ewentualne założenie księgi wieczystej jeśli takiej nieruchomość nie posiada. Może być również konieczność wydzielenia odrębnego lokalu w nieruchomości co dodatkowo zwiększa koszta związane z kredytem hipotecznym. Kosztem kredytu hipotecznego jest także ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to jest konieczne do momentu, kiedy bank nie ustanowi hipoteki. Dodatkowym kosztem jest jeszcze ubezpieczenie na życie. Nie jest ono obowiązkowe, ale coraz częściej banki je stosują.

Czym tak właściwie jest hipoteka.

Hipoteka jest niczym innym jak ograniczonym prawem rzeczowym do konkretnej nieruchomości na prawach jakie zostały ustanowione w umowie. Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności jaka wynika ze stosunku prawnego. Na jego mocy wierzyciel może dochodzić swoich praw z zaspokojenia z nieruchomości. Obecnie kredyty hipoteczne są jednymi z najczęściej branych kredytów hipotecznych, bo dzięki nim można zrealizować wiele Marzeń związanych z kupnem mieszkania, czy też domu. Wiele ogłoszeń mieszkań na sprzedaż ma właśnie informacje, że został umieszczony wpis hipoteczny w księgę wieczystą.