Kiedy dostaniemy kredyt na dowód

Kredyt na dowód możemy otrzymać szybko z powodu nielicznych i nieskomplikowanych formalności związanych z jego pozyskaniem. Taka możliwość istnieje oczywiście obecnie, natomiast do niedawna procedury kredytowe najczęściej były bardzo skomplikowane i trwały nawet kilka dni. Klient zmuszony był wówczas do złożenia w banku wraz z wnioskiem kredytowym całej sterty dokumentów, niezbędnych do jego rozpatrzenia i podjęcia decyzji, czy udzielić mu kredytu, czy też nie. Obecnie większość banków oferuje możliwość wzięcia kredytu na dowód, dlatego też przeanalizujemy, dla kogo jest on przeznaczony i kiedy może być wzięty oraz na jakich warunkach będziemy mogli z niego skorzystać zobacz już teraz na ekredytowymarket.pl.

Podstawowe wymagania do wzięcia kredytu na dowód

Podstawowym i często jedynym wymaganym dokumentem jest nasz dowód osobisty, zatem warto poruszyć kwestie z nim związane. Od 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, znoszące obowiązek posiadania zameldowania. Dlatego też chcąc wziąć kredyt na dowód, możemy się spotkać z wymaganiem przedstawienia zaświadczenia o zameldowaniu, a co najmniej będziemy w tym wypadku zmuszeni do złożenia oświadczenia o naszym miejscu zameldowania, czy też zamieszkania, oraz wskazania adresu korespondencyjnego. Jest to podstawowy wymóg do otrzymania decyzji kredytowej, ponieważ bank musi mieć nasz adres do ewentualnej korespondencji z nami.

Czy tylko na sam dowód?

Banki reklamują gotowość do udzielenia kredytu klientowi wyłącznie na podstawie okazanego dowodu osobistego, na daleko uproszczonej procedurze kredytowej. Jednakże często też żądają one nie tylko okazania samego dowodu osobistego, ale również na przykład wyciągu z konta z ostatniego miesiąca lub kilku miesięcy, na którym widoczny będzie przelew naszego wynagrodzenia. Emeryt czy rencista może zostać przykładowo poproszony o ostatnią waloryzację świadczenia. W przypadku przedsiębiorców na pewno pojawi się konieczność okazania dokumentów rejestrowych firmy.

Dla kogo bank udzieli kredytu na dowód?

Jest to kwestią indywidualnych rozstrzygnięć w polityce wewnątrz bankowej i każdy z banków ma w tej kwestii inne zasady. Najczęściej kredyt na dowód jest dostępny zarówno dla Klientów wewnętrznych banku, jak i zewnętrznych, przy czym Klient zewnętrzny otrzyma gorsze warunki cenowe.