Zdolność kredytowa

Pojęcie zdolności kredytowej

Podstawą do przyznania nam kredytu w banku jest posiadanie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty kwoty kredytu o jaki się ubiega w terminie jaki został określony w umowie. Kredytobiorca musi spłacić kapitał jaki pożyczył łącznie z odsetkami jakie zostały mu do niego doliczone. Według prawa bankowego jakie obowiązuje w Polsce posiadanie zdolności kredytowej jest niezbędna, aby można było się ubiegać o kredyt w banku. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy banki udzielają kredytu jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, osobom prawnym lub osobom fizycznym, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale przekażą realny program poprawienia swojej sytuacji finansowej lub też ustanowione zostanie szczególne zabezpieczenie takiego kredytu. Bank samodzielnie ocenia jaka jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. ma w tym celu specjalnie stworzone metodyki dla przedsiębiorców i zupełnie inne dla osób fizycznych. W prawie bankowym, a dokładnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku zdolność kredytowa definiowana jest jako zdolność do spłaty kredytu łącznie z odsetkami w określonym w umowie terminie. Do zbadania zdolności kredytowej wykorzystuje się tak zwaną analizę finansową.

Czynniki, które wpływają na zdolność finansową

Na zdolność finansową ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest wysokość dochodów jakie osoba ubiegająca się o kredyt ma do dyspozycji. Im większe są te dochody tym większa szansa na otrzymanie większej sumy kredytu. Na zdolność finansową ma również wpływ to, czy nasze dochody będą wpływały na nasze konto systematycznie, a także to jakie mamy aktualne inne obciążenia naszych dochodów i ewentualne zobowiązania kredytowe. Czynnikiem wpływającym na zdolność finansową kredytobiorcy jest również to na jaki rodzaj kredytu się on zdecyduje, a także na jaki okres ten kredyt weźmie. Wybór rodzaju rat również ma znaczenie. Obecnie można wybrać raty równe lub raty malejące. Bardzo ważna jest nasza dotychczasowa historia finansowa. Każdy bank sprawdzi, jak przebiegało spłacanie innych zobowiązań. Wiek kredytobiorcy i liczba osób jakie ma na utrzymaniu również należy do czynników wpływających na zdolność kredytową. Przy większych sumach kredytów bank bierze pod uwagę także wysokość wkładu własnego oraz to, czy kredytobiorca oferuje dodatkowe zabezpieczenie kredytu. Takim zabezpieczeniem kredytu może być między innymi jakaś inna nieruchomość należąca do kredytobiorcy. Może być to dom, mieszkanie, czy też działka.

Najlepsze lokaty kwartalne.

Lokaty kwartalne należą do grona najbardziej popularnych lokat na jakie decyduje się najwięcej klientów. Lokatami kwartalnymi nazywa się nie tylko lokaty na okres trzech miesięcy, ale wszystkie lokaty do pięciu miesięcy. O opłacalności lokaty decyduje przede wszystkim jej oprocentowanie.

Patrząc na rankingi, które są ogólnie dostępne w Internecie obecnie najlepsze oprocentowanie lokat kwartalnych wynosi 4%. Taką ofertę znajdziemy w Nest Lokacie Witaj w Nest Banku i w lokacie na start Plus Banku. Obydwie oferty są lokatami jakie można założyć na okres trzech miesięcy. Minimalna kwota jaką trzeba wpłacić na lokatę wynosi tysiąc złotych zaś maksymalna dziesięć tysięcy złotych. Nest Lokata jest lokatą dla nowych klientów, zaś lokata w Plus Banku ma charakter lokaty progresywnej, której oprocentowanie w kolejnych miesiącach jest większe. W pierwszym jest ono równe 3%, w drugim 4%, zaś w trzecim 5%. Te dwie oferty są obecnie najbardziej opłacalnymi ofertami lokat na rynku.

W ofertach znajdziemy również oprocentowanie lokat na 3%. Taka ofertę przygotował Idea Bank w lokacie happy oraz mBank w ofercie 3,5% na wejście. Obje oferty są lokatami zakładanymi na okres trzech miesięcy. Kwota minimalna w obu przypadkach to pięćset złotych, a maksymalna dziesięć tysięcy złotych. Oferta Idea Bank jest ofertą dla nowych klientów i każdy może założyć tylko jedną taką ofertę. W przypadku oferty mBanku jest ona również dostępna dla nowych klientów. W momencie zerwania lokaty przed czasem oprocentowanie spadnie do zaledwie 0,1%. Warto przemyśleć zanim założymy lokatę. Powinniśmy być pewni, że przez najbliższe trzy miesiące nie będziemy potrzebować tych pieniędzy. Nieco mniejszy procent oferuje nam Lokata Bezkarna w BGŻ Optima. Tutaj możemy liczyć na oprocentowanie 3%, a lokata zakładana jest na okres trzech miesięcy. Kwota minimalna wynosi tysiąc złotych, zaś maksymalna dwadzieścia tysięcy złotych. Z lokaty mogą skorzystać nowi klienci banku, którzy założyli konto oszczędnościowe. 3% oprocentowanie ma również lokata happy PRO w Idea Banku. Lokatę można założyć na kwartał. Kwota minimalna lokaty jest równa pięćset złotych zaś maksymalna dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Jest to depozyt skierowany tylko do nowych klientów.

Oprocentowanie lokaty 2,5% nie jest bardzo małe, jeżeli spojrzy się na większość ofert na rynku. Znajdziemy je między innymi w ofercie Toyota Banku w planie depozytowym na 160 dni. Jak sama nazwa wskazuje jest to lokata na 160 dni. Minimalna kwota na lokacie to trzy tysiące złotych zaś maksymalna trzynaście tysięcy złotych. Do założenia lokaty trzeba posiadać konto osobiste w banku. Maksymalna liczba takich lokat wynosi dziesięć. Daje nam to możliwość zdeponowania na lokacie aż 130 tysięcy złotych. Jest to bardzo dobra oferta, dzięki której można całkiem nieźle zarobić. W sytuacji, kiedy potrzebujemy pieniędzy i musimy zerwać lokatę wystarczy zerwać jedną, albo tyle ile nam potrzeba. Reszta pieniędzy dalej będzie na nas zarabiać.

Kredyty hipoteczne.

Jednym z bardziej popularnych kredytów bankowych jest kredyt hipoteczny. Jest on kredytem długoterminowym jaki zalicza się do kredytów bankowych. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka. Ustanawia się ja na rzecz banku jaki udziela kredytu na podstawie wykorzystania prawa wieczystego lub prawa własności. Prawo to wpisane jest w księgę wieczystą nieruchomości jaka położona jest na terenie Polski. Kredyty hipoteczne przeważnie udzielane są na kupno konkretnej nieruchomości, albo na jakąś inwestycję budowlaną. W przypadku inwestycji budowlanej kredyt nazywa się kredytem budowlano- hipotecznym.

Zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Jak sama nazwa nam na to wskazuje zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. Jest to jednak nie jedyne zabezpieczenie tego typu kredytów. Kredytobiorca w momencie przyjmowania kredytu poręcza całym swoim majątkiem, że ten kredyt spłaci. Ręczy zarówno majątkiem jaki posiada w momencie zawarcia umowy kredytowej jak i majątkiem jaki będzie miał w przyszłości. Górną granicą roszczeń jakie ma bank wobec kredytobiorcy jest wielkość hipoteki. Jeżeli chodzi o kredyty, które są waloryzowane kursem waluty górna granica hipoteki może ulegać zmianom. Do czasu ustanowienia hipoteki wyznacza się inne formy zabezpieczenia. Najczęściej jest nimi ubezpieczenie kredytu, weksel, poręczenie, czy też zablokowanie środków na rachunkach. Zabezpieczeniem może być również poręczenia dodatkowej osoby, która posiada zdolność kredytową.

Koszta kredytu hipotecznego.

Z kredytem hipotecznym związanych jest kilka kosztów. Należy do nich między innymi prowizja bankowa. Jest ona naliczana przez bank i w zależności od rodzaju banku jej suma może być inna. Z kredytem wiąże się jeszcze koszt związany z ustanowieniem hipoteki. Trzeba zapłacić za wpis w księdze wieczystej jaka prowadzona jest przez sąd. Dodatkowo doliczane są koszta notarialne i ewentualne założenie księgi wieczystej jeśli takiej nieruchomość nie posiada. Może być również konieczność wydzielenia odrębnego lokalu w nieruchomości co dodatkowo zwiększa koszta związane z kredytem hipotecznym. Kosztem kredytu hipotecznego jest także ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to jest konieczne do momentu, kiedy bank nie ustanowi hipoteki. Dodatkowym kosztem jest jeszcze ubezpieczenie na życie. Nie jest ono obowiązkowe, ale coraz częściej banki je stosują.

Czym tak właściwie jest hipoteka.

Hipoteka jest niczym innym jak ograniczonym prawem rzeczowym do konkretnej nieruchomości na prawach jakie zostały ustanowione w umowie. Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności jaka wynika ze stosunku prawnego. Na jego mocy wierzyciel może dochodzić swoich praw z zaspokojenia z nieruchomości. Obecnie kredyty hipoteczne są jednymi z najczęściej branych kredytów hipotecznych, bo dzięki nim można zrealizować wiele Marzeń związanych z kupnem mieszkania, czy też domu. Wiele ogłoszeń mieszkań na sprzedaż ma właśnie informacje, że został umieszczony wpis hipoteczny w księgę wieczystą.

Jakie rzeczy nie należy robić przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego.

Myśląc na poważnie o kredycie hipotecznym warto wiedzieć to iż pewnego rodzaju decyzje mogą w dużym stopniu uniemożliwiać jego przyznanie. Klient winien mieć świadomość tego iż nie na każdy czynnik ma się duży wpływ. Bardzo często doświadczenie może pokazywać to iż znaczna część kredytobiorców we właściwy sposób mogłaby zdecydować się na decyzje bezpośrednio po uzyskaniu kredytu.

Przejście na własną firmę, a dokładniej chodzi o działalność gospodarczą. Z pewnością takie rozwiązanie nie należy zaliczać do najlepszych. Zdecydowana liczba banków jest w stanie przyjąć dochody, które można uzyskać z prowadzenia działalności pod warunkiem iż firma może zostać prowadzona przynajmniej od 12 miesięcy. Chociaż warto mieć świadomość tego iż mogą istnieć banki, które będą wymagać większego okresu kredytowanie, a dokładnie chodzi o 2lata prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana pracy to także kolejny aspekt jaki może występować. Wiele osób twierdzi iż roszada w miejscu pracy na lepsza może w dużym stopniu pomóc, ale rzeczywistość okaże się zdecydowanie inna. Większość banku po zweryfikowanie tego, że klient zdecydował się zmienić swoje miejsce pracy odczekuje z decyzją odpowiednią ilość czasu. Ten moment będzie dotyczyć oczywiście terminu 3 miesięcy. Jeśli chodzi o decyzji o zaciągnięcia innego kredytu to tak naprawdę warto powiedzieć czasem może się przytrafić taka sytuacja. Klient posiadając dużą pensję miesięczną to problem w takiej kwestii nie będzie występować. Bardzo często w praktycznym podejściu przyznany limit lub karta kredytowa może przeszkodzić w odniesieniu do kredytu hipotecznego. Warto mieć świadomość tego iż podatki mogą iść w parze z kredytami. Dość często może to dotyczyć tego iż klient jest w stanie albo opłacić podatki i jest w posiadaniu przyznanego kredytu hipotecznego albo będzie generować koszty w firmie i nie będzie posiadać zdolności kredytowej. Występować mogą dość duże dochody w odniesieniu do przedsiębiorcy, ale w przypadku starania się o kredyt hipoteczny może wystąpić dość spory problem. Takie sytuacja mogą występować dość często. Powiększone koszty w firmie to problem powszechnie znany. Następna rzecz wiązać się może także z pójściem na zwolnienie lekarskie. Dość często na drukach zaświadczenia odnoście zatrudnienia oraz zarobków występować będzie pozycja, która nosi tytuł „Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i dwie opcje TAK NIE”. W momencie tym kiedy pracodawca zakreśla okienko TAK to tak w zasadzie duża część banków jest w stanie zdyskwalifikować klienta w odniesieniu do ubiegania się o kredyt hipoteczny. To prawda, że na zwolnieniu lekarskim można otrzymywać wynagrodzenie, ale tak naprawdę są takie banki mogące do tego podejść bardzo opornie.

Bezpośrednio przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego najważniejsza sprawa winna dotyczyć oczywiście pomyśleniu o kilku istotnych czynnikach. Taka kwestia może dotyczyć wielu czynników. Do tych najbardziej powszechnych należy zaliczać oczywiście zdecydowanie się na otwarcie działalności gospodarczej, zmianę pracy, pójście na zwolnienie lekarskie, zdecydowanie się na zaciągnięcie jakiegoś innego kredytu. Warto także powiedzieć o tym iż może występować jakieś większe wygenerowanie kosztów w jakiejś firmie oraz zdecydowanie się na pójście na zwolnienie lekarskie. Pomyślenie o tych kilku czynnikach wcześniej może skutkować bardziej rozważnym wybraniem ostatecznej decyzji, która może być tak naprawdę dość istotna.

Czym banki przyciągają klientów do kredytu gotówkowego?

Można powiedzieć, że obecnie banki detaliczne rywalizują z wieloma pożyczkodawcami. Na rynku występują już nie tylko banki detaliczne, ale także parabanki, branża pożyczek społecznościowych, umowy podpisywane na gruncie prawa cywilnego. Banki detaliczne posiadają jednak dotychczas największą skalę udzielania kredytów gotówkowych. Warto zatem zrozumieć, czym banki przyciągają klientów do oferty, najlepsze z nich znajdziesz na 17bankow.com.

Przede wszystkim w banku detalicznym niewielki kredyt gotówkowy klient spłaca nawet do kilku lat. Popularna praktyka to możliwość spłaty do około osiemdziesięciu miesięcy. Większość banków odchodzi również od pobierania nadmiernych prowizji. Pożyczkobiorca otrzymuje założoną kwotę kredytu gotówkowego, bez odejmowania prowizji. Wiele banków detalicznych nie wymaga tez drogiego ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Oczywiście najwięcej zalet jest przy małych kwotach kredytu. Przy większym zobowiązaniu pożyczkobiorca musi przygotować się na prośbę dotyczącą zabezpieczenia. Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel. W umowie nie ma słowa o celowości wydatkowania środków. Obecnie każdy pożyczkobiorca posiada dwa tygodnie, a nawet nieco więcej czasu na rozwiązanie umowy kredytowej, gdyby zobaczył w niej mało etyczne zapisy. Banki detaliczne udostępniają ponadto kredyty gotówkowe przez internet. Do kredytów gotówkowych dodaje się nawet programy partnerskie. Im więcej produktów finansowych posiadasz w jednym banku detalicznym, tym lepsze warunki uzyskania kredytu masz szansę wynegocjować. Lojalność jest doceniana przez najpopularniejszych pożyczkodawców.

W kredytach gotówkowych bardzo rzadko występuje potrzeba poręczenia. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest z reguły wystarczające. Z tego powodu kredyt gotówkowy to bardzo szybkie pieniądze. Każdy bank detaliczny musi podawać klientowi całkowity koszt kredytu gotówkowego przed podpisaniem umowy. Ten obowiązek gwarantuje szybkie porównanie kredytów gotówkowych występujących na całym rynku. To ogromne ułatwienie. Banki rywalizują z innymi pożyczkodawcami i to dynamicznie. Dzięki wielu podmiotom w branży większość pożyczkobiorców dostaje znacznie lepsze warunki zobowiązania, praktycznie bez nadmiernego ryzyka.